[Blank Web Page - Drag and Drop your element here]
 

אימון זוגי / יעוץ זוגי - ליציאה ממשבר בזוגיות

אם נקלעתם לקושי או למשבר בזוגיות שיוצר ביניכם ריחוק, שמערער אתביטחונכם בקשר, אם אתם חשים שהתקשורת הזוגית ביניכם לא עובדת – ורוב הניסיונותלדבר מסתיימים בריב או בנתק – אל תבזבזו זמן יקר ובואו ללא דיחוי לסדרת מפגשיאימון זוגי אינטנסיבית כדי לצאת מהמשבר וכדי לבנות את הקשר שלכם.

האימון הזוגי כולל סדרתמפגשים, רובםמשותפים וחלקם אישייםוכבר בסוף המפגש הראשון או השניתחושו שדברים מתחילים להשתנות באווירה, באנרגיה הזוגית, בתקשורת ובאופטימיות שלכם.

תהליך הייעוץ הזוגי שאני עושה עם זוגות משלב כלים וגישות ממספר תחומים, שיותאמו במיוחד עבורכם,והוא מכוון להשגת תוצאות משמעותיות בפרק זמן קצר יחסית, ולהחזרת האמון שלכםבזוגיות שלכם ובבן/בת הזוג.

באים לעבוד - חשוב להבין כי כאשר אתם באים אליאתם באים "לעבוד" וליצור שינוי. החשיבות שאתם מייחסים לשיפור הקשרוהמוכנות שלכם להשקיע מאמץ מנטאלי ומעשי וליישם את התובנות וההחלטות בחיי היוםיוםשלכם – חשובות לשם הצלחת תהליך הייעוץ.

אם בן הזוג מתנגד לייעוץ - אל דאגה גם למצב כזה יש מגווןפתרונות – צרו קשר ואדריך אתכם. ההתנגדות נובעת או מחוסר מודעות למשמעות המצב אומחששות הקשורים בתהליך הייעוץ – בשניהם ברוב המקרים ניתן לטפל ולהסיר את ההתנגדות.

במקרים הבודדים שבן/בת הזוג עדייןמתנגדים –ניתן להתחיל תהליך ייעוץ זוגי דרך אחד מבני הזוג – שיש בו פוטנציאל לשינוי משמעותימאוד בקשר גם ללא השתתפות בן הזוג.

שותפות מלאה בתהליך - במפגשי האימון הזוגי - אתם תהיושותפים מלאים לתהליך האבחון של הבעיות המפריעות לכם, יחד נברר מהן בעיות היסודהעמוקות יותר אשר לעיתים קרובות מסתתרות מתחת ל"הררי" ויכוחים ומריבותעל נושאים אלה ואחרים – נגדיר יחד את החזון הזוגי ואת היעדים שלכם - ותקבלו כליםמעשיים ליישם את השינוי.

צומת החלטה בזוגיות - במשבר זוגי קשה במיוחד המרגיש לכםכמו "צומת החלטה"לגבי עתידהזוגיות שלכם  - הייעוץ הזוגי יסייע לכםבפרק לא ארוך לברר את השאלה אשר ודאי מטרידה – האם עדיין ניתן להציל את הקשר? האםניתן לתקן את הדרוש תיקון ביחסים? והאם בן/ בת זוגי יכוליםלעבור שינוי?.

וודאי תשמחו לדעת, כי גם אם אתם חשים מאוד שחוקים,כעוסים וספקנים וגם אם אתם חשים שעשיתם כבר מספיק ניסיונות לפתור ללא הועיל –עדיין ברוב המקרים התשובות על השאלות הללו הן חיוביות !  אין בכוונתי לוותר לכם ולאפשר לכם לוותרבקלות, ובייחוד אם אתם הורים לילדים – אנחנו נפעיל את כל הידע הניסיון הנחישותוהיצירתיות – כדי לסלול עבורכם דרך חדשה לזוגיות טובה ומספקת, במטרה להשאיר אתהחוויות ה"פחות טובות" הרחק מאחריכם.